RVV系列

技术数据

深圳市标顶科技有限公司企业标准:Q/BD 002-2011或国家标准:GB/T 5023.5-2008

电缆结构

应用

该系列产品适用于电器、仪器、仪表和电子设备及自动化装置电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等用线。

image.png

image.png


产品标准产品型号产品规格导体条数导体直径芯线平均厚度护套平均厚度20℃时导体最大电阻70℃时绝缘电阻最小值
NmmmmmmΩ/kmMΩ.km
GB/T5023.5-2008(300/300V)60227 IEC 52(RVV)2×0.5160.200 0.55 0.66 39.00 0.012 
GB/T5023.5-2008(300/300V)60227 IEC 52(RVV)2×0.5(扁型)160.200 0.55 0.66 39.00 0.012 
GB/T5023.5-2008(300/300V)60227 IEC 52(RVV)2×0.75240.200 0.66 0.88 26.00 0.011 
GB/T5023.5-2008(300/300V)60227 IEC 52(RVV)2×0.75(扁型)240.200 0.66 0.88 26.00 0.011 
GB/T5023.5-2008(300/300V)60227 IEC 52(RVV)2×1.0320.200 0.66 0.88 19.50 0.010 
GB/T5023.5-2008(300/300V)60227 IEC 52(RVV)2×1.0(扁型)320.200 0.66 0.88 19.50 0.010 
GB/T5023.5-2008(300/300V)60227 IEC 52(RVV)2×1.5480.200 0.77 0.88 13.30 0.010 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV2×1.5(扁型)480.200 0.77 0.88 13.30 0.010 
GB/T5023.5-2008(300/300V)60227 IEC 53(RVV)2×2.5780.200 0.88 1.10 7.98 0.009 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV2×2.5(扁型)780.200 0.88 1.10 7.98 0.009 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV2×4.0800.250 0.88 1.10 4.95 0.007 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV2×4.0(扁型)800.250 0.88 1.10 4.95 0.007 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV2×6.01200.250 0.88 1.33 3.30 0.006 
GB/T5023.5-2008(300/300V)60227 IEC 52(RVV)3×0.5160.200 0.55 0.66 39.00 0.012 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)3×0.75240.200 0.66 0.88 26.00 0.011 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)3×1.0320.200 0.66 0.88 19.50 0.010 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)3×1.5480.200 0.77 0.99 13.30 0.010 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)3×2.5780.200 0.88 1.21 7.98 0.009 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV3×4.0800.250 0.88 1.21 4.95 0.007 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV3×6.01200.250 0.88 1.50 3.30 0.006 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV4×0.5160.200 0.55 0.66 39.00 0.012 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)4×0.75240.200 0.66 0.88 26.00 0.011 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)4×1.0320.200 0.66 0.99 19.50 0.010 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)4×1.5480.200 0.77 1.10 13.30 0.010 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)4×2.5780.200 0.88 1.21 7.98 0.009 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV4×4.0800.250 0.88 1.35 4.95 0.007 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV4×6.01200.250 0.88 1.61 3.30 0.006 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV5×0.5160.200 0.55 0.66 39.00 0.012 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)5×0.75240.200 0.66 0.99 26.00 0.011 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)5×1.0320.200 0.66 0.99 19.50 0.010 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)5×1.5480.200 0.77 1.21 13.30 0.010 
GB/T5023.5-2008(300/500V)60227 IEC 53(RVV)5×2.5780.200 0.88 1.32 7.98 0.009 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV5×4.0800.250 0.88 1.43 4.95 0.007 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV5×6.01200.250 0.88 1.61 3.30 0.006 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV6×0.5160.200 0.55 0.65 39.00 0.012 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV6×0.75240.200 0.66 1.03 26.00 0.011 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV6×1.0320.200 0.66 1.17 19.50 0.010 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV6×1.5480.200 0.77 1.29 13.30 0.010 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV6×2.5780.200 0.88 1.45 7.98 0.009 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV7×0.5160.200 0.55 0.66 39.00 0.012 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV7×0.75240.200 0.66 1.03 26.00 0.011 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV7×1.0320.200 0.66 1.12 19.50 0.010 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV7×1.5480.200 0.77 1.34 13.30 0.010 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV8×0.5160.200 0.55 0.91 39.00 0.012 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV8×0.75240.200 0.66 1.05 26.00 0.011 
Q/BD002-2011(300/500V)RVV 快三平台